A A A

 

 

 

 

Ubezpieczenia w Grójcu

 

 

 

Rola pośredników zarówno w zakresie sprzedaży produktów finansowych, jak i zdobywaniu opinii o potrzebach klientów stawia ich na bardzo ważnym miejscu w łańcuchu czynników tworzących rynek usług finansowych, a ubezpieczeniowych w szczególności.

W sytuacji, kiedy punktów pośrednictwa ubezpieczeniowego jest coraz więcej, odpowiednia ocena rynku, możliwości oraz wizji rozwoju tej szczególnej działalności stanowią bardzo istotny element planu działania. Zgodnie z ustawa o Pośrednictwie ubezpieczeniowym Towarzystwa ubezpieczeniowe realizują sprzedaż swoich produktów różnymi sposobami, poprzez własne placówki, oddziały, ekspozytury, filie.

Te natomiast za pośrednictwem własnych pracowników oraz agentów działających na zasadach wyłączności, multiagentów, którzy prowadzą sprzedaż dla różnych Towarzystw, wreszcie brokerów, którzy są niezależnymi podmiotami w stosunku do Towarzystw i reprezentują wyłącznie klientów. Różnica między działalnością brokerską a agencyjną polega na tym, że za działania agentów odpowiada Towarzystwo a za działania brokera odpowiada on sam kosztem niezależności.

 

  

Kryteria, jakimi kieruje się indywidualny klient przy zakupie ubezpieczenia są bardzo różne, może to być cena, zakres ochrony, znajomość marki ubezpieczyciela, dostęp do oferty, przyzwyczajenie i wiele innych.

Wydaje się, że najkorzystniejszą formą pośrednictwa ubezpieczeniowego jest multiagencja ubezpieczeniowa, która stwarza klientowi możliwość wyboru spośród kilku Towarzystw, zarówno pod względem marki jak i cen za wykupywane ubezpieczenie.

W czasach szybkiego modelu życia, zadłużania się społeczeństwa i ciągłego pościgu za czasem, warto wiedzieć gdzie można w wygodny sposób uzyskać kredyt bankowy. W odróżnieniu od samych banków, pośrednicy kredytowi, analogicznie do multiagencji ułatwiają wybór banku, w którym gotowi jesteśmy się zapożyczyć. W zależności od rodzaju kredytu / pożyczki, poza realizacją takiej usługi, otwiera się możliwość zaoferowania klientowi ubezpieczenia.